За нас

 • 2018

  Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015.

 • 2018

  Фирмата е сертифицирана по INMETRO стандарт за Южна Америка.

 • 2015

  В началото на 2015 г. компанията регистрира още една търговска марка Europistons.

 • 2008

  Фирмата е сертифицирана по ISO TS 16949.

 • 2005

  Фирмата внедрява в производство полуавтомататична машина MBD на италианската марка FATA Aluminum за отливане на заготовки за бутала, предназначени за дизелови двигатели с нирезистови вложки и охлаждащи галерии.

 • 2003

  Фирмата внедрява нова линия машини с ЦПУ за механична обработка на бутала TAKISAWA – Япония.

 • 2001

  Компанията е сертифицирана по международен страндарт за качество ISO 9001.

 • 1993

  ДРУЖБА АД е регистрирана като Акционерно дружество с капитал в размер на 204 895 лв., по равно разпределени в 204 895 акции с номинална стойност 1 лв. всяка.

 • 1986

  Компанията внедрява цялостно производство на бутални пръстени по лиценз на GOETZE Co - Германия (понастоящем част от FEDERAL MOGUL – САЩ). Лицензът обхваща ноу-хау, оборудване, технология и контролно-измервателни уреди.

 • 1964

  ДРУЖБА АД е основана като производствен филиал на фирма БАЛКАНКАР. От самото начало предприятието е специализирано в производството на бутала за двигатели с вътрешно горене.